Kegelen betekent in de meest primitieve vorm, het met een bal omgooien van een aantal kegels. Dit werd oorspronkelijk gespeeld op plat gestampte klei en werd er met stenen gegooid. Nu wordt het spel gespeeld in moderne gebouwen op banen van hout of kunststof die volkomen glad geschaafd zijn, compleet met automatische machines.


De werkelijke oorsprong van kegelen is onbekend. Vermoedelijk kent het spel zijn oorsprong in Egypte. In een Egyptisch kindergraf uit ca 5000 v.C. zijn er delen gevonden van een kegelspel dat lijkt op het huidige kegelen. Men wierp destijds met een steen (later een kogel) 9 kegels omver. Hieruit blijkt dat het kegelen een van de oudste sporten is.


Men heeft uit archieven kunnen opmaken dat men hier in Europa in de 12de eeuw al een kegelsport speelden. Destijds had het spel een ander doel. Het was geen sportieve krachtmeting, maar het ging om zakelijke concurrentie. Het spel werd soms gespeeld voor grote geldbedragen. (*) Wanneer men het spel verloor moest hij al zijn geld afgeven en vaak de stad verlaten. Hieruit blijkt dat met het spel misbruikt gepleegd werd. Door deze voorvallen is het spel een tijd verboden geweest.


Ondanks dit alles is het kegelen blijven bestaan en werd de sport voor het nageslacht behouden. Op volksfeesten hield de kegelsport eeuwenlang stand als volksvermaak. Niet alleen het gewone volk, ook clerus en de hoven van ontelbare volkshuizen waren door de kegelliefde aangetast. De eerste bezitters van een eigen kegelspel waren de kerkgenootschappen. In de tijd van reformatieverordeningen van 1529 in Bazel ging het al over kegelen. Op zon- en feestdagen mocht tijdens de kerkdienst en niet voor één uur des middags gekegeld worden. In kloosters werd het kegelspel met de volgende bedoeling gespeeld: de kegel stelde het kwade voor en dit moest, door hem om te werpen, uitgebannen worden.In de 17e eeuw is het kegelen een echt volksvermaak. Ook in Engeland kende men toen de Ninepin Alley kegelbaan (ook wel Skittle Alley genoemd) Het kegelen heeft zich door de volksverhuizingen verspreid over alle werelddelen. In Rusland heet het "Gorodka", in Italië is het "Boccia", in Schotland "Curling" en in Frankrijk is te benaming "Quiller". Kegelen heeft zich verspreid over de hele wereld via de vele volksverhuizingen. Ondanks de grote populariteit uit het verleden is het kegelen voor de meeste mensen niet meer bekend. Laten we hier verandering in brengen. *Deze oorkonde is in een kroniek van de stad Rothenburg in het jaar 1157 te vinden.